convivo_logo

A projekt alapadatai, a projekt célja

Projekt neve: Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referencia iskolahálózat kialakítása - digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT-hoz

Projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok): A projekt célja modern, a jelenlegi szakmai és technológiai elvárásoknak megfelelő digitális taneszközök fejlesztése országos viszonylatban (4 régióból, 9 közigazgatási helyen 11 intézmény részvételével), mely segítségével biztosítható a minőségi oktatáshoz történő jobb hozzáférés mind elektronikus tananyagok, mind online tartalmak vonatkozásában mindhárom iskolatípusban (gimnázium, szakközépiskola és szakiskola). A projekt kiemelt területei: az egészséges életmód, vállalkozói ismeretek, médiaismeretek, fogyasztóvédelmi ismeretek, pályaorientáció.
Cél továbbá az új Nemzeti Köznevelési Rendszerhez, a NAT-hoz és kerettantervekhez kapcsolódó nem tankönyv jellegű, hanem azokat kiegészítő, digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása, melyek tartalmi elemei a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) rendszerével is kompatibilisek lesznek. Az így elkészült tartalmak modulszerűen felépülve akár a frontális órai munka támogatására, akár a projektszerű feldolgozásra vagy az otthoni egyedül tanulásra is egyaránt alkalmassá válnak.
A pályázat keretében létrejövő támogatott akkreditált digitális tartalmak (9 NAT területen és 4 SNI programcsomag keretében) és a módszertani-technológiai újítások beépülnek a digitálistaneszköz- kínálatba; az új, fejlesztendő tartalmak által az értékalapú nevelés-oktatás színvonala nő; az elektronikus oktatási tartalmak interaktívvá válnak; az új NAT-hoz illeszkedő digitális, multimédiás technológiákkal készült taneszközök kerülnek biztosításra, melyek hasznosítják a köznevelési intézményekben található informatikai infrastruktúrát. A pedagógusok és a bevont iskolák referenciaiskolákká válnak, képesek lesznek az új tananyagokat terjeszteni az adott régióban.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Konzorciumvezető: Convivo Consulting Kft., 8621 Zamárdi 1010 hrsz.

Konzorciumi tagok:
e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.: 2003 óta több mint 20 fős fejlesztői csapatával küldetésének tekinti szoftver-termékeiben az innovatív megoldások kidolgozását, újabb technológiai eredmények beépítését és ezeknek például az oktatásban és a könyvtárakban való elterjesztését.
EQUAL Education Consulting Oktatási és Szolgáltató Kft., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.: Mint fejlesztőműhely 2009 óta működik együtt közoktatási intézményekkel elsősorban a középfokú oktatás és a szakképzés területén pedagógiai innovációk terjesztésében, pedagógus-továbbképzésekben és módszertani kultúra fejlesztésében. A tartalomfejlesztésekkel együtt a módszertani és értékelési eszköztár megújítását is átülteti az intézményi gyakorlatba partnerintézményeivel. Kiemelt specialitása az SNI tananyagok fejlesztése.
Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.: Célja a NAT megújításával kapcsolatosan: az új tartós tankönyvek kialakítása és felmenő rendszerben azok biztosítása és az új NAT-nak megfelelő új műveltségi területekre vonatkozó nyomtatott és elektronikus tananyagok fejlesztése.
PANEM Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1147 Budapest, Öv u. 146.: 20 éve foglalkozik tankönyvek és szakkönyvek kiadásával és több mint 10 éve elektronikus oktató anyagok fejlesztésével. Számos közoktatási és felsőoktatási elektronikustananyag-fejlesztési projektet zárt sikeresen.

Irányító Hatóság és Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága, 1134 Budapest, Váci út 45., tel: 06 1 273 4250
www.palyazat.gov.hu