convivo_logo

2015.07.22.

Convivo Consulting Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGVALÓSULT A „TANANYAGFEJLESZTÉS ÉS ORSZÁGOS REFERENCIA ISKOLAHÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA – DIGITÁLIS OKTATÁSI ANYAGOK LÉTREHOZÁSA AZ ÚJ NAT-HOZ” PROJEKT

A Convivo Consulting Kft. által vezetett konzorcium az Európai Szociális Alap finanszírozásában, a Széchenyi 2020 program keretében 393,59 millió forint európai uniós támogatásból sikeresen megvalósította a TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0024 számú „Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referencia iskolahálózat kialakítása – digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT-hoz” elnevezésű projektet. A Programban a Konzorciumvezető az e-Corvina Kft.-vel, az Equal Kft.-vel, a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt.-vel és a Panem Kft.-vel, mint szakmai konzorciumi partnerekkel közösen 40 gyakorló pedagógus és 15 köznevelési intézmény bevonásával fejlesztette ki az új Nemzeti Köznevelési Rendszerhez, a NAT-hoz és kerettantervekhez kapcsolódó nem tankönyv jellegű, hanem azokat kiegészítő, digitális kiegészítő oktatási anyagokat.

A fejlesztés során a Nemzeti Köznevelési Rendszerhez, az új NAT-hoz és a kerettantervekhez kapcsolódó nem tankönyv jellegű, hanem azokat kiegészítő digitális oktató tananyagok készültek 13 tématerületen, melyek tartalmi elemei a Sulinet Digitális Tudásbázis rendszerével is kompatibilisek. Az új műveltségi területekre vonatkozó tartalmakra kínál moduláris rendszerben digitális tananyagokat gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák és speciális szakiskolák tanulói és pedagógusai számára. Az érintett területek: „Társadalomismeret”, „Állampolgár vagyok”, „Pénzügyi és gazdasági kultúra”, „Munkavállalói szerep”, „Változás”, „Média kifejezőeszközei”, „Média hatása, társadalmi szerepe”, „A család”, „Pályaorientáció, közösségi szerepek” valamint SNI-s diákok számára „Informatika”, „Társadalmi környezet”, „Önismeret és társas kultúra”, „Gazdasági és pénzügyi nevelés”.

A tanulás támogató rendszer a frontális órai munkát, a csoportos feladatmegoldást az önállótanulást egyaránt támogatja, és a helyszíni kötöttségeket is feloldja, a tartalom akár projektoros vetítéssel, akár informatika teremben, akár otthoni számítógép előtt egyaránt alkalmazható. A tananyagok szövegrészletek mellett látványos vizuális elemeket (filmeket, animációkat) is tartalmaznak, amit közel 800 interaktív feladat tesz érdekesebbé, izgalmasabbá.

A tananyag moduláris szerkezete lehetővé teszi, hogy a pedagógusok egy-egy elkészült digitális leckét vagy akár egész modult beemeljenek saját tanmenetükbe.

A fejlesztés során 5 régióban 27 képzés során több száz pedagógus (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, és speciális szakiskola tanárai) módszertani kultúrája gyarapodott a tananyag alkalmazásának segítésére.

Az elkészült anyagok megismertetését segítette, hogy a kipróbálás során közel 20 intézmény pedagógusai valamint 8-900 diák próbálta ki a tananyagot. és osztotta meg tapasztalatait a tartalmakról. A kiépült bemutatóközpont-hálózati intézmények számos más intézményben valósítottak meg klubrendezvényt, ahol további pedagógus társak számára tudták a fejlesztés eredményeit ismertetni. A tananyagok használatát segíti a pilot program során kidolgozott több száz óraterv, egyéni tanmenet javaslatok, amik a program honlapjáról leölthetők.

A programot alkalmazó iskolák pedagógusi munkáját erősíti a digitális tananyagok használatához kapcsolódó elektronikus mérés-értékelési rendszer, melynek segítségével, osztályra, iskolára tud mérni teljesítményváltozást a tananyagot használó pedagógus, illetve saját tesztkérdésekkel tudja bővíteni a rendelkezésre álló ellenőrző kérdéssorokat. A mérés-értékelési rendszer elemei a tartalommal egyezően moduláris felépítésűek, így képesek támogatni a tananyag moduláris alkalmazását.

A Konzorciumról és a fejlesztésekről bővebb információt a www.convivo-consulting.hu és a www.eletnektanulunk.hu oldalakon olvashatnak.

Sajtóközlemény a projekt indításáról